Zahájení 2021/2022

zpět na přehled článků | autor: Mgr. Věra Škutová | napsáno: úterý 31. srpna 2021 11:31
Zahájení nového školního roku 2021/ 2022

Zahájení nového školního roku proběhne dne 1. 9. 2021 v 8,00, žáci se přemístí do svých tříd, kde je v novém školním roce přivítají třídní učitelé. Rodiče dostanou instrukce od třídních učitelek o dalším dění.
Žáci se v tento den po příchodu do třídy podrobí prvnímu preventivnímu screeningovému testování.
Žáci 1. tříd základní školy se podrobí prvnímu preventivnímu screeningovému testování 2. 9. 2021.
Děkujeme za pochopení dané situace a opatření s ní spojené.

Informace k testování a k pravidlům pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování pro všechny žáky kromě žáků 1. tříd. Žáci 1. tříd budou testování 2. září. Dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.

Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.