ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

zpět na přehled článků | autor: Mgr. Věra Škutová | napsáno: středa 26. ledna 2022 11:11
Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijetí uchazečů:
1. Doporučení SPC k vřazení do Soukromé základní školy a mateřské školy, s.r.o., Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
2. Kritérium přednostního přijetí uchazečů, kteří jsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
3. Kritérium sourozence.
4. Kritérium odkladu povinné školní docházky dítěte vydaného naší školou.
 
Počet žáků, které je možné přijmout:
Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 8 žáků.
Pokud počet uchazečů o přijetí do 1. ročníku překročí danou kapacitu, bude provedeno losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.
K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Popis formální části zápisu – způsob podání:
Prosíme Vás, abyste si z webu školy vytiskli „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.“ K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte (pro ověření správnosti údajů) a doporučení školského poradenského zařízení.
 
Podání žádostí k přijetí ke vzdělávání na naší škole můžete provést v období od 17.04. 2023 do 25. 04.2023 těmito způsoby:
 podání datovou schránkou: vmc3fu2
 zaslání žádosti na email ředitelky: schools@volgogradska.cz
 zaslání žádosti poštou nebo vhozením do poštovní schránky školy
 osobní předání ve škole v rezervovaném termínu. Pro rezervaci volejte 602 713 226.
Na e-mailovou adresu Vám bude sděleno tzv. registrační číslo, pod kterým uvidíte výsledek rozhodnutí o přijetí.