ZÁPIS DO MŠ - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ

zpět na přehled článků | autor: Mgr. Věra Škutová | napsáno: středa 26. ledna 2022 11:18
Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2023/2024
Kritéria pro přijetí uchazečů:
1. Doporučení SPC k vřazení do mateřské školy do Soukromé základní školy a mateřské školy, s.r.o., Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
2. Kritérium místa trvalého pobytu dítěte v obci
3. Kritérium sourozence ve škole
4. kritérium osobní přítomnosti dítěte u zápisu  

Počet dětí, které je možné přijmout:
Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 6 dětí.


Popis formální části zápisu – způsob podání:
Prosíme Vás, abyste si z webu školy vytiskli „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.“
Podání žádostí k přijetí ke vzdělávání na naší škole můžete provést těmito způsoby:
 podání datovou schránkou: vmc3fu2
 zaslání žádosti na email ředitelky: schools@volgogradska.cz
 zaslání žádosti poštou nebo vhozením do poštovní schránky školy
 osobní předání ve škole v rezervovaném termínu. Pro rezervaci volejte 602 713 226.

Konzultace, nebo návštěva školy před zápisem možná.
/ TLF 602713226/
www.facebook.com/soukroma.skola.ostrava
www.volgogradska.cz