Mateřská škola

Mateřská škola pro děti se SVP

Mateřská škola nabízí vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 2,5- 6 let. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který respektuje individuální potřeby dětí a připravuje je pro vstup do základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Interiér školy:

Mateřská škola
Mateřská škola
Třída
Třída
Zdravotní tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova
Relaxační místnost
Relaxační místnost
Pracovní činnosti
Pracovní činnosti

Další odkazy: