Projekty

projekt Na každém záleží
projekt Šablony III Volgogradská

Škola realizuje projekt s finanční podporou EU

Škola realizuje projekt s finanční podporou EU
MŠMT

Název projektu: Šablony III Volgogradská

Číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/0.0/20_080/0018879

Doba realizace projektu: 1.1.2021 - 31.12.2022

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
- společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků
- aktivity rozvíjející ICT
- spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků
- spolupráce s veřejností

Cíl projektu:

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/ 64 týdnů.
Projektový den ve výuce.


Škola realizuje projekt s finanční podporou EU

Škola realizuje projekt s finanční podporou EU
MŠMT

Název projektu: Šablony II Volgogradská

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008943

Doba realizace projektu: 1.11.2018 - 31.10.2020

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Prioritními rozvojovými oblastmi je je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivity rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT dle zvolené varianty aktivity, a to takto:

 • 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka

Tato forma výuky je realizována v MŠ, ZŠ a ŠD. Rovněž projekt obsahuje zapojení ICT technika do výuky na ZŠ.

Výsledky projektu:

Naplnění 64 hodin výuky s vyšším zapojením ICT dle znění výzvy.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU.


Projekt MŠMT 2018-2021

Projekt MŠMT 2018-2021

Název projektu:

 • Družina – podpora zařízení péče o žáky na 1.stupni

2,5 mil. Kč


Projekt NADACE ČEZ

Projekt NADACE ČEZ

Název projektu:

 • Pomáhej pohybem

80 000 Kč


Školní dílčí projekty 2017-2018

Školní dílčí projekty 2017-2018

Názvy projektů:

 • září 2017: Oranžový den
 • říjen 2017: Evropské dny handicapu
 •  Den požární bezpečnosti
 • listopad 2017: Mobilní planetárium
 •  Virtuální svět

Školní celoroční projekt 2017

Školní celoroční projekt 2017

Název projektu:

 • Barevný rok

Školní dílčí projekty 2016-2017

Školní dílčí projekty 2016-2017

Názvy projektů:

 • září 2016: Hmyzí domeček
 •  Skřítek Podzimníček
 • říjen 2016: Krakow - Polsko / královský zámek WAWEL
 • listopad 2016: Pták ohnivák - divadlo ve škole
 •  Výstava - Šikovné ruce
 •  Den řemesel
 • prosinec 2016: Adventní dílny
 •  Mikulášská nadílka
 •  Čertí škola Hopsalína
 • leden 2017: Kouzelné byliny - divadlo Šikulka
 •  Funpark Žirafa
 •  Mrazík - karneval
 • únor 2017: Taneční hrátky se zvířátky
 • duben 2017: Protidrogový vlak Ostrava
 •  Westernový ranč Bujnoch - Jistebník
 •  Velikonoční jarmark
 • květen 2017: Pampeliškový den
 •  Solná jeskyně
 • červen 2017: Škola za školou

Školní dílčí projekty 2015-2016

Školní dílčí projekty 2015-2016

Názvy projektů:

 • říjen 2015: Barevný podzim
 •  Dopoledne s písničkou
 • listopad 2015: Den řemesel
 •  Den v lese
 • prosinec 2015: Technické dovednosti žáků
 •  (Výzva č.57 / Operačni program MŠMT)
 • leden 2016: Stopy ve sněhu
 • únor 2016: Westernový den
 •  Ledové království
 • duben 2016: Den s čarodějnicí
 • květen 2016: Hry bez hranic 2016
 • červen 2016: Život u rybníka
 •  Škola za školou

Školní celoroční projekt 2015

Školní celoroční projekt 2015

Název projektu:

 • Kamav, hoj te aves bachtalo! /Chci, abys byl štastný!/

Projekt EU 2015

Projekt EU

Názvy projektů:

 • Zvyšování kvality ve vzdělání
 • Technické dovednosti žáků

205 000 Kč


Školní dílčí projekty 2014-2015

Školní dílčí projekty 2014-2015

Názvy projektů:

 • říjen 2014: Den stromů
 • listopad 2014: Bramborový den
 •  Kamav, hoj te aves bachtalo / Chci, abys byl šťastný
 • leden 2015: Mořský svět
 •  Pirátský karneval
 • únor 2015: Nebuď oběť!
 • březen 2015: Den vody
 • duben 2015: Prevence kriminality
 • červen 2015: Škola za školou

Školní dílčí projekty 2013-2014

Školní dílčí projekty 2013-2014

Názvy projektů:

 • listopad 2013: Kam po škole
 • leden 2014: Karneval
 • únor 2014: Hledáme sněhuláka
 • březen 2014: Šmoulí párty

Školní celoroční projekt 2013-2014

Školní celoroční projekt 2013-2014

Název projektu:

 • Člověk a správná výživa

Školní dílčí projekty 2012-2013

Školní dílčí projekty 2012-2013

Názvy projektů:

 • říjen 2012: Barevné dráčkování
 • listopad 2012: Haloween

Školní dlouhodobý projekt od 2012 bez časového omezení

Školní dlouhodobý projekt od 2012 bez časového omezení

Název projektu:

 • TABLET NA MÍRU /aplikace informačních technologií/

Školní celoroční projekt 2012-2013

Školní celoroční projekt 2011-2012

Název projektu:

 • ZDRAVÝ POHYB V ŽIVOTĚ /vlg 6,2/
 • JABLOŇOVÝ ROK /vlg2/

Školní dílčí projekty 2011-2012

Školní dílčí projekty 2011-2012

Názvy projektů:

 • září 2011: Žlutý den
 • říjen 2011: Oranžový den
 • listopad 2011: Hnědý den
 • prosinec 2011: Naše škola má talent
 • leden 2012: Bílý den
 • únor 2012: Fialový den
 • březen 2012: Zelený den
 • duben 2012: Šedý den
 • květen 2012: Růžový den

Školní celoroční projekt 2011-2012

Školní celoroční projekt 2011-2012

Název projektu:

 • DĚTI POZOR! ČERVENÁ! /vlg 2/
 • Bezpečný krok, bezpečná jízda aneb Dopravní výchova pro všechny školou povinné /vlg 6/
 • Obr a Paleček /vlg 2/cvičení na velkých míčích s overbally a balančními plošinami.Školní celoroční projekt 2010-2011

Školní celoroční projekt 2010-2011

Název projektu:

 • V zdravém těle zdravý duch

Grantový projekt 2010 statutární město Ostrava

Grantový projekt 2010 statutární město Ostrava

Název projektu: Drakiáda
Podpora handicapovaných dětí české a polské základní školy speciální v rámci rovných příležitostí v oblasti kulturně sportovní.

25 000 Kč


Grantový projekt 2010 statutární město Ostrava

Grantový projekt 2010 statutární město Ostrava

Název projektu: Hry bez hranic
Podporovat porozumění v oblasti sportu polských a českých žáků základní školy speciální, bořit jazykové a zdravotní předsudky pomocí vzájemného zdravého soupeření napříč spektrem národností, jazyka, handicapu a věku.

170 000 Kč


Grantový projekt EU

Grantový projekt EU

Název projektu: Draci a latawce
Umožnit žákům české a polské základní školy speciální zapojit se do podzimních aktivit stejnou měrou jako jejich vrstevníci z většinové populace a předcházet tak jejich sociálnímu omezení.

20 000 Kč


Koncepční záměry a koncepční cíle 2010 – 2013

Koncepční záměry a koncepční cíle 2010 – 2013

Cíl školy: „Pomoz mi ať to dokážu sám“ M.Montessori

Ve školních letech 2010 – 2013 se zaměříme na správný a zdravý pohybový vývoj žáka a prevenci proti vzniku funkčních a vývojových poruch pohybového aparátu.


Grantový projekt 2010 statutární město Ostrava

Grantový projekt 2010 statutární město Ostrava

Název projektu:
Vytvoření podmínek pro integraci handicapovaných dětí prostřednictvím zřízení speciálních kurzů vaření vč. zřízení cvičné školní kuchyně pro výuku.

60 tis. Kč


Koncepční záměry a koncepční cíle 2007 – 2010

Koncepční záměry a koncepční cíle 2007 – 2010

Cíl školy: „Pomoz mi ať to dokážu sám“ M.Montessori

Našim hlavním cílem je vybavit žáky naší školy, co nejvyšší mírou samostatnosti, socializace a v neposlední řadě vědomostmi a dovednostmi, které uplatní ve svém budoucím studiu a životě.


Grantový projekt EU 11/2009 – 06/2012

Grantový projekt EU 11/2009 – 06/2012

Název operačního programu:
Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

7,5 mil. Kč


Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013
Česká republika - Polská republika

Název operačního programu:

Hry bez hranic

Správce fondu v ČR

Euroregion Silesia-CZ

10 tis. EUR


Školní projekt - Výchova k péči o životní prostředí

Školní projekt - Výchova k péči o životní prostředí

Výchova k péči o životní prostředí


Workshop 2009: Velikonoční ladění

Workshop 2009: Velikonoční ladění

Velikonoční ladění


Workshop 2009: Strom splněných přání

Workshop 2009: Strom splněných přání

Strom splněných přání


Školní projekt 2009/2010 - Základy společenského chování pro život

Ve šlépějích pana ŠpačkaZlepšení podmínek výuky na Soukromé základní škole

Zlepšení podmínek výuky na Soukromé základní škole

Název projektu: Zlepšení podmínek výuky na Soukromé základní škole

Žadatel: Soukromá základní škola a mateřská škola, s. r. o.

Poskytovatel: MŠMT ČR

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0084

Číslo OP: CZ.1.07

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 21

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Prioritní osa 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.4

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Datum zahájení projektu: 1.9.2010

Datum ukončení projektu: 28.2.2013

Obsah projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.