Základní škola

Základní škola pro žáky se SVP

Základní škola je pro žáky od 6 let. Do základní školy jsou vřazováni žáci s lehkým mentálním postižením spojeným s dalším postižením /smyslovým, psychickým, tělesným, autismem/. Po ukončení základního vzdělávání mohou žáci pokračovat ve středním odborném vzdělání s výučním listem.

Školní družina:

Školní družina je otevřena ráno od 7 do 8 hodin a odpoledne od 11:40 hodin. Žáci zde plní ŠVP školní družiny, který navazuje na ŠVP školy.

Školní jídelna - výdejna:

Ve stravovacím zařízení jsou podávány obědy a svačina. Cena školného tuto položku nezahrnuje. Stravování se platí zvlášť.

Interiér školy:

Centrum informačních technologíí
Centrum informačních technologíí
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída pracovní a výtvarné výchovy
Třída pracovní a výtvarné výchovy
Zdravotní tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova
Jídelna
Jídelna
Družina
Družina
Učebna logopedie
Učebna logopedie

Další odkazy:


Základní škola speciální 

Základní škola speciální je pro žáky od 6 let. Do základní školy speciální jsou vřazování žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením spojeným s dalším postižením /smyslovým, psychickým, tělesným, autismem/. Po ukončení základní povinné docházky mohou žáci pokračovat ve středním vzdělání v praktických školách, nebo středním odborném vzdělání.

Školní družina:

Školní družina je otevřena ráno od 7 do 8 hodin a odpoledne od 11:40 hodin. Žáci zde plní ŠVP školní družiny, který navazuje na ŠVP školy.

Školní jídelna - výdejna:

Ve stravovacím zařízení jsou podávány obědy a svačina. Cena školného tuto položku nezahrnuje. Stravování se platí zvlášť.

Interiér školy:

Třída
Třída
Třída
Třída
Dílny
Dílny
Pracovna výtvarné a pracovní výchovy
Pracovna výtvarné a pracovní výchovy
Zdravotní tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova
Relaxační místnost
Relaxační místnost
Relaxační místnost
Relaxační místnost
Pracovna PC
Pracovna PC
Jídelna
Jídelna

Další odkazy: