Sponzoři

Podpora vzdělávání ukrajinských dětí a studentů v ČR

Poskytl:
Nadace Terezy Maxové dětem

Název projektu:
Podpora vzdělávání ukrajinských dětí a studentů v ČR

Období:
září 2023 až leden 2024

Celková výše dotace:
5 000,-Kč


Podpora vzdělávání ukrajinských dětí a studentů v ČR

Poskytl:
Nadace Terezy Maxové dětem

Název projektu:
Podpora vzdělávání ukrajinských dětí a studentů v ČR

Období:
únor až červen 2023

Celková výše dotace:
5 000,-Kč


Neinvestiční účelová dotace 2023

Poskytl:
Městský obvod Ostrava - Jih

Název projektu:
Bystříme své smysly - zrak, sluch, hmat

Celková výše dotace:
15 000,-Kč


Neinvestiční účelová dotace 2022

Poskytl:
Městský obvod Ostrava - Jih

Název projektu:
Bystříme své smysly - zrak, sluch, hmat

Celková výše dotace:
15 000,-Kč


Neinvestiční účelová dotace 2021

Poskytl:
Městský obvod Ostrava - Jih

Název projektu:
Bystříme své smysly - zrak, sluch, hmat

Celková výše dotace:
10 000,-Kč


Neinvestiční účelová dotace 2020

Poskytl:
Městský obvod Ostrava - Jih

Název projektu:
Bystříme své smysly - zrak, sluch, hmat

Celková výše dotace:
10 000,-Kč


Neinvestiční účelová dotace MŠMT

Poskytl: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Název projektu: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019
Celková výše dotace: 52 836,-Kč


Neinvestiční účelová dotace

Poskytl: Městský obvod Ostrava - Jih
Název projektu: Bystříme své smysly - zrak, sluch, hmat
Celková výše dotace: 10 000,-Kč


Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v období roku 2016

Název projektu: Hry bez hranic 2016
Celková výše dotace: 20 000,-Kč


Účelová dotace MŠMT pro rok realizace projektu 2015

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Technické dovednosti žáků / Technical skills of pupils
Číslo výzvy: 57

Rozpočet projektu: 204 112,-


Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v období roku 2015

Účel dotace:
Realizace projektu „Hry bez hranic“

Celková výše dotace 20 000,-Kč


Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014

Účelová neinvestiční dotace na rozvojový program "Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014". Finanční prostředky byly přiděleny krajským úřadem na základě rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-37020/2013-1.

36 000,- Kč


Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v období roku 2014

Účel dotace:
HRY BEZ HRANIC
KIBICOVANIE BEZ GRANIC

Celková výše dotace 20 000,-Kč


Grantový projekt EU 11/2009 – 06/2012

Grantový projekt EU 11/2009 – 06/2012

Název operačního programu:
Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v období roku 2012

Účel dotace:
Realizace projektu ,,Drakiáda"

Celková výše dotace 8 000,-Kč


Účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava - Jih v období roku 2012

Účel dotace:
,,Velikonoční workshop- mezinárodní česko-polský projekt dlouhodobé spolupráce podpory handicapovaným žákům"

Celková výše dotace 4 000,-Kč


Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v období roku 2011

Účel dotace:
Realizace projektu ,,Drakiáda"

Celková výše dotace 8 000,-Kč


Účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava - Jih v období roku 2011

Účel dotace:
,,Velikonoční workshop-mezinárodní česko-polský projekt dlouhodobé spolupráce podpory handicapovaným žákům"

Celková výše dotace 3 000,-Kč

,,Pouštění draků / Latawci-mezinárodní česko-polský projekt dlouhodobé spolupráce podpory handicapovaným žákům"

Celková výše dotace 5 000,-Kč