Nadace Terezy Maxové

zpět na přehled článků | autor: Mgr. Věra Škutová | napsáno: středa 21. června 2023 13:01

Nadace Terezy Maxové pomáhá Ukrajincům

 

Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá ukrajinským žákům a studentům v České republice v integraci a vzdělávání.

 

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. pro děti a žáky s více vadami uzavřela v lednu 2023 smlouvu s Nadací Terezy Maxové o podpoře ukrajinských žáků.

Nadace poskytne soukromé škole částku 5,000 Kč na podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR. Délka trvání projektu je do 30. června 2023.

Peníze budou využity na úhradu školného, školní družiny a zájmových útvarů.

Nadaci Terezy Maxové patří naše poděkování!