PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

zpět na přehled článků | autor: Mgr. Věra Škutová | napsáno: čtvrtek 15. června 2023 9:22

Zveřejňování zdravotních omezení

-          stanovených pro jednotlivé obory vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.)

 

Výchovný poradce seznámil žáky a jejich zákonné zástupce s existencí NV č. 211/2010 Sb. a informoval je o tom, u kterého oboru vzdělání potvrzování zdravotní způsobilosti není stanoveno.

Obecně platí, že u oborů vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, je v NV č. 211/2010 Sb. v části Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto NV uvedená poznámka „28“. Obecně rovněž platí, že obory vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, zahrnují následující skupiny oborů vzdělání:

- 16 Ekologie a ochrana životního prostředí

- 18 Informatické obory

- 63 Ekonomika a administrativa

- 78 Obecně odborná příprava

- 79 Obecná příprava (s výjimkou oboru vzdělání 79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou)

U ostatních skupin oborů dle NV č. 211/2010 Sb. je nutné individuálně vyhledat, zda konkrétní obor vzdělání zvláštní zdravotní požadavky vyžaduje/nevyžaduje.